-
Szukaj
Szukanie zaawansowane

 

Polecane obiekty


aby polecić obiekt musisz być zalogowanym
 

Wydarzenia

w najbliższym czasie brak zarejestrowanych wydarzeń


Dodaj wydarzenie
Pokaż więcej wydarzeń w tym mieście
Zamość
gmina Zamość, powiat Zamość, województwo lubelskie
Zamość – miasto idealne
www.zamosc.pl
Fakty
 • • Urodzeni w Zamościu: Marek Grechuta (piosenkarz, poeta, kompozytor i malarz), Róża Luksemburg (współzałożycielka Komunistycznej Partii Niemiec, ideolog ruchu robotniczego na przełomie XIX i XX w.), Icchok Lejb Perec (jeden z głównych twórców literatury jidysz), poeta Piotr Szewc, aktorka Beata Ścibakówna-Englert
 • • W dworze obronnym w Skokówce k. Zamościa urodził się przyszły kanclerz i hetman wielki koronny Jan Zamoyski.
 • • Zamość jest jednym z niewielu miast, które wybudowano od podstaw w szczerym polu - "na surowym korzeniu".
 • • Zamość leży na Roztoczu, krainie malowniczych krajobrazów i unikalnej przyrody – m.in. w Roztoczańskim Parku Narodowym.
 • • Twierdza Zamość nigdy nie została zdobyta szturmem obcych wojsk.
 • • Dla 85% Polaków najkrótsza droga do Lwowa biegnie przez Zamość.
 • • Podobno w 1656 r. król Szwecji Karol X Gustaw, zamiast zdobywać twierdzę Zamość, wprosił się na obiad do Jana "Sobiepana" Zamoyskiego, by przekonać go do kapitulacji. Kanclerz przyjął najeźdźcę wystawnie, ale poza murami miasta i bez krzeseł, co miało uchybić królowi. Stąd przyjęcia na stojąco nazywa się "szwedzkim stołem".
 • • We wrześniu 1994 r. na płycie zamojskiego Rynku Wielkiego namalowano największy obraz świata Amritha, wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa.
 • • Dzieci mogą zwiedzać miasto przy pomocy sfabularyzowanych przewodników: "Jak Dusiek i Bajdek zwiedzali zamojską Starówkę” oraz "Jak Dusiek i Bajdek szukali niewidzialnego idealnego miasta”.
 • • Autorem projektu Zamościa jako „miasta idealnego” był architekt Bernardo Morando, który na zlecenie Jana Zamoyskiego stworzył układ nawiązujący do sylwetki człowieka. Głowa to pałac Zamoyskich, kręgosłup – ul. Grodzka, ramiona - poprzeczne ulice Solna i Moranda, Rynek Solny i Rynek Wodny to organy wewnętrzne, bastiony to ręce i nogi służące do obrony.
Informacje praktyczne

• Zamość stanowi węzeł dróg krajowych: nr 17 (E372) Warszawa – Lublin – Zamość – Tomaszów Lubelski – Hrebenne (przejście graniczne i dalej do Lwowa) i nr 74 Sulejów – Kielce – Kraśnik – Zamość – Hrubieszów – Zosin (przejście graniczne)

• Zamość posiada trzy obwodnice: Hetmańska - główna, przy północnej i wschodniej granicy miasta (ul. Legionów i al. Jana Pawła II), przeznaczona dla tranzytu; Zachodnia - po zachodniej stronie miasta, poza centrum, ul. Dzieci Zamojszczyzny i al. 1 Maja; Śródmiejska - biegnie przez miasto z zachodu na wschód, omijając ścisłe centrum ulicami: Dzieci Zamojszczyzny, Sadową, Peowiaków i Wyszyńskiego.

• Przez Zamość przebiegają dwie linie kolejowe, normalno- i szerokotorowa, które jednak od 2009 r. obsługują tylko ruch towarowy. Miasto pozbawione jest połączeń pasażerskich.

• PKS i przewoźnicy prywatni zapewniają bezpośredni dojazd m.in. do: Bydgoszczy, Częstochowy, Katowic, Kielc, Krakowa, Łodzi, Opola, Rzeszowa, Słupska, Torunia, Warszawy, Wrocławia oraz za granicę, a także do pobliskich miejscowości wypoczynkowych: Józefowa, Krasnobrodu, Suśca i Zwierzyńca.

• Miejski Zakład Komunikacji obsługuje 24 linie, w tym podmiejskie.

• W miejscowości Mokre znajduje się lotnisko sportowe Aeroklubu Ziemi Zamojskiej, gdzie można skorzystać z lotów turystycznych m.in. nad Zamościem. tel. (084) 616 92 59

• Punkt widokowy - dzwonnica przy Katedrze, tel. 505 935 28

• Przejażdżki bryczką po Starym Mieście: Tadeusz Sołoducha, tel. (084) 611 29 60, Stanisław Żołyniak, tel. (084) 616 67 32

• Skatepark: ul. Promienna, "Bulwar Schwabisch Hall" (rolki, wrotki), ul. Oboźna, "Bulwar Loughborogh" (rowery), ul. Lwowska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 (rolki, wrotki)

• Kryta pływalnia, ul. Zamoyskiego 62A

• Tor crossowy - jazda na quadach, ul. Braterstwa Broni (stara cegielnia)

• Sztuczne lodowisko – sezonowo na Rynku Wielkim przed Ratuszem

• Korty tenisowe: Klub RETURN ul. Studzienna 2, tel. (084) 639 58 25

• Amatorzy sportów wodnych - zalewy w Józefowie, Majdanie Sopockim, Zwierzyńcu, Nieliszu i na zamojskim osiedlu Zamczysko

• Spływy kajakowe – rzeką Tanwią i Wieprzem.

• Miasto posiada tylko jedno kino w Klubie Garnizonowym, w planach jest budowa większego Centrum Kultury Filmowej.

• Dla wędkarzy - w pstrągi obfitują Tanew i Wieprz, liczne łowiska także nad zalewami.

Wydarzenia cykliczne
• Giełda Kolekcjonerska

- pierwsza niedziela miesiąca - Zamojski Dom Kultury

• Niedziele Teatralne

- spektakle dla dzieci raz w miesiącu - Zamojski Dom Kultury

• Zamojskie Biesiady Literackie

- comiesięczne spotkania w Książnicy Zamojskiej

• Koncerty dla mieszkańców miasta

- przez cały rok - Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego

• Letni Salon Sztuki

- podwórza zamojskiej Starówki - maj - wrzesień

• Cykl koncertów kameralnych

- podwórza zamojskiej Starówki – maj/czerwiec

• Międzynarodowy Festiwal Sztuk Intuitywnych Fortalicje

- maj

• Akcja Plastyczna Dla Dzieci i Młodzieży - Świat Moich Marzeń

- maj

• Międzynarodowe Mistrzowskie Kursy Muzyczne

- sierpień

• Zamojskie Spotkania Kultur

- sierpień

• Międzynarodowe Spotkania Wokalistów Jazzowych

- koniec sierpnia

• Letni Sezon Artystyczny w Zamościu

- Widowisko Historyczne "Szturm Twierdzy Zamość" - Festiwal "Jazz Na Kresach" - Jarmark Hetmański - Zamojskie Lato Teatralne - Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych - Letni Festiwal Filmowy - Zamojski Festiwal Kultury im. Marka Grechuty - Zamojskie Dni Muzyki

• Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego - Sacrofilm

- październik

• Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

- październik

• Zamojskie Spotkania Wigilijne

- grudzień

Opis

Zamość to miasto na prawach powiatu w południowej części województwa lubelskiego, nad rzeką Łabuńką, Topornicą i Czarnym Potokiem, jeden z większych ośrodków kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych województwa. Za sprawą unikalnego i świetnie zachowanego Starego Miasta bywa nazywany "Perłą Renesansu", "Miastem Arkad" i "Padwą Północy". Ma prawie 70 tysięcy mieszkańców. Symbolem miasta jest zachowany pierwotny układ urbanistyczny „miasta idealnego”, regularny Rynek Wielki 100m x 100m ze słynnym Ratuszem i arkadowymi kamienicami ormiańskimi.

Zabytkowe Stare Miasto i pobliskie Roztocze sprawiają, że do Zamościa przybywa coraz więcej turystów. Miasto oferuje wiele obiektów noclegowych (6 hoteli, motele, pokoje gościnne, zajazdy i inne) i gastronomicznych. Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej w Ratuszu ułatwia zwiedzanie miasta.

Działa tu Zespół Pieśni i Tańca "Zamojszczyzna" i Orkiestra Symfoniczna im. K. Namysłowskiego. Kulturę ludową Zamojszczyzny utrwalają lokalne stowarzyszenia i wydarzenia, m.in. Jarmark Hetmański - promujący regionalną kuchnię. Głównymi ośrodkami kulturalnymi są Zamojski Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego, Osiedlowy Dom Kultury "Okrąglak", Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska. Niebawem miasto wzbogaci się o kolejne muzeum - Muzeum Żydów Zamościa i Zamojszczyzny w odnawianej obecnie dawnej synagodze.

Miastami partnerskimi Zamościa są: Bardiów (Słowacja), Loughborough (Wlk. Brytania), Schwäbisch Hall (Niemcy), Sighişoara (Rumunia), Łuck, Żółkiew i Sumy (Ukraina).

Historia

Zamość prawa miejskie uzyskał w 1580 roku, na mocy przywileju lokacyjnego wystawionego przez kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. W roku 1589 miasto zostało stolicą założonej przez jego właściciela Ordynacji Zamojskiej. Kahał zamojski powstał w 1588, gdy Jan Zamoyski wyraził zgodę na osiedlanie się Żydów w obrębie miasta. Początkowo osiedlali się Żydzi sefardyjscy z Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Turcji. W XVII wieku dołączyli do nich Żydzi aszkenazyjscy i wkrótce zdobyli w mieście przewagę liczebną.

Wiek XVII był okresem największego i najszybszego rozwoju miasta. Osiedlała się tu nie tylko ludność polska, ale również wielu innych narodowości. Miasto musiało się jednak zmagać z licznymi najazdami, m.in. Kozaków pod dowództwem Bohdana Chmielnickiego w 1648 roku oraz podczas potopu w 1656 r. przez wojska szwedzkie, którym podobnie jak Kozakom nie udało się zdobyć miasta. Dopiero podczas wielkiej wojny północnej Zamość został zajęty przez wojska szwedzkie i saskie.

W połowie XVIII wieku przeprowadzono reformę założonej już w 1594 r. Akademii Zamojskiej (wykładał na niej m.in. Stanisław Staszic), ale po zajęciu miasta przez Austriaków w wyniku I rozbioru (1772 r.) została zamknięta (1784 r.).

W 1809 roku Zamość przyłączono do Księstwa Warszawskiego, a po kongresie wiedeńskim do Królestwa Polskiego, uzależnionego od Rosji. W 1821 roku rząd ówczesnego królestwa odkupił miasto i zmodernizował zamojską twierdzę. Dokonano wówczas przebudowy wielu budynków, przez co utraciły one w dużym stopniu swój pierwotny wygląd i styl. Zmodernizowana Twierdza Zamość odegrała dużą rolę w trakcie powstania listopadowego i skapitulowała jako ostatni polski punkt oporu. Po stwierdzeniu nieprzydatności twierdz z dziełami obronnymi, w 1866 r. skasowano twierdzę zamojską, co dało początek przestrzennemu rozwojowi miasta.

Na przełomie XVIII i XIX wieku silne wpływy miał tutaj nurt oświecenia żydowskiego - Haskala. W końcu XIX wieku zaczął rozprzestrzeniać się chasydyzm. W Zamościu istniała synagoga, 2 domy modlitwy oraz szpital żydowski. W roku 1827 mieszkało tu 2874 Żydów, w 1921 - 9383 (49,3% ludności miasta).

W okresie I wojny światowej do Zamościa doprowadzono linię kolejową (1916 r.). Po odzyskaniu niepodległości Polski, w 1918 r. doszło tu do komunistycznej rewolty stłumionej przez oddziały wojskowe pod dowództwem majora Lisa-Kuli, a dwa lata później miasto okrążyła sowiecka armia, której ataki również zostały zatrzymane.

Dwudziestolecie międzywojenne to okres rozwoju miasta, poszerzano jego granice, powstawało wiele nowych instytucji i ośrodków, szczególnie związanych z życiem kulturalnym i oświatowym. Tuż przed wybuchem wojny mieszkało w Zamościu około 12 tysięcy Żydów.

We wrześniu 1939 roku do Zamościa wtargnęli Niemcy, na krótko także wojska radzieckie. Podczas II wojny światowej na Rotundzie utworzono obóz zagłady, gdzie zginęło ponad 8 tysięcy ludzi, oraz obozy jeńców radzieckich i obóz tymczasowy dla wysiedlonych mieszkańców Zamojszczyzny (w tym dla licznych Dzieci Zamojszczyzny). W czasie okupacji niemieckiej na Zamojszczyźnie miała miejsce masowa akcja wysiedleńcza prowadzona przez Niemców, dążących do stworzenia tu niemieckiego osadnictwa jako przyczółka do germanizacji Wschodu, dlatego okolice Zamościa były terenem wielu walk partyzantów oraz AK i BCh (Powstanie zamojskie).

W październiku 1939 roku Niemcy powołali Judenrat, a wiosną 1942 roku - utworzyli żydowskie getto. Od kwietnia do września 1942 około 4 tys. osób wywieźli do obozu zagłady w Bełżcu. W październiku 1942 r. na miejscu rozstrzelali 500 osób, pozostałe 4 tys. poprzez punkt etapowy w Izbicy wywieźli także do Bełżca. Przewożonych Żydów zamykano w nieogrzewanych, towarowych wagonach, z reguły nie dawano im jeść i pić, a w czasie mrozów często polewano wodą. Bywało, że przejazd kilkudziesięciu kilometrów zajmował 3 dni, a transportowane osoby przybywały już martwe.

Zamość został zdobyty przez wojska radzieckie w lipcu 1944 r. Po wojnie nastąpił dynamiczny rozwój miasta, w latach 1975-1998 Zamość był stolicą województwa zamojskiego, a od 1999 roku ponownie stał się miastem powiatowym w województwie lubelskim.

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Zamo%C5%9Bcia

Polecane obiekty
 • Katedra Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła - wzniesiona w 1587-1598 z fundacji J. Zamoyskiego, lista UNESCO
 • dom infułatów przy katedrze- Muzeum Sakralne Katedry Zamojskiej
 • Ratusz – symbol Zamościa z końca XVI w., rozbudowany w XVII w. Późnobarokowe schody wachlarzowe przed fasadą dodano w latach 1767-1768.
 • Arsenał - z lat 1582-1583, dwunawowa hala mieściła trofea wojenne hetmana – obecnie Muzeum Barwy i Oręża "Arsenał"
 • Stare Miasto - charakterystyczne kamienice podcieniowe na dwóch rynkach: Wielkim i Solnym i przyległych ulicach - dzięki nim Zamość bywa nazywany "miastem arkad Odrodzenia" lub "Padwą Północy" – wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, jeden z "Siedmiu cudów Polski", wybranych w 2007 r. w plebiscycie "Rzeczpospolitej"
 • Akademia Zamojska z połowy XVII w. - obecnie I Liceum Ogólnokształcące i Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • XIX-wieczna Rotunda - miejsce eksterminacji ludności polskiej w czasie okupacji hitlerowskiej (co najmniej 8 tys. ofiar) - wokół groby pomordowanych więźniów, przy alei groby żołnierzy z 1939 r. , partyzantów polskich i żołnierzy radzieckich
 • późnorenesansowa Bożnica z lat 1610-1620, dom kahalny, mykwa i jatki - ul. Zamenhofa
 • Pałac Ordynatów Zamojskich - powstał w latach 1579-1586
 • franciszkański kościół Zwiastowania NMP z XVII w.
 • barokowy kościół rektoralny św. Katarzyny
 • renesansowo-barokowy kościół św. Mikołaja (ul. T. Kościuszki/ul. Bazyliańska) – dawna cerkiew unicka
 • pozostałości fortyfikacji z XVI-XVII w. - po likwidacji twierdzy w 1866 r. górna część murów została zrzucona do fosy, ocalał jeden bastion, kojec w parku miejskim i furta wodna z poterną (podziemnym tunelem)
 • Stara Brama Lubelska – w 1588 r. zamurowana na rozkaz hetmana Jana Zamoyskiego, gdy wprowadził nią triumfalnie jeńca - arcyksięcia Maksymiliana pokonanego w bitwie pod Byczyną
 • Nowa Brama Lubelska - z lat 1821-1822
 • Brama Szczebrzeska z lat 1603-1605
 • Stara i Nowa Brama Lwowska i XIX-wiecznie nadszańce twierdzy zamojskiej (potężne ceglano-kamiennegmachy do ustawiania dział) tu m.in. cela Waleriana Łukasińskiego
 • drewniana wieża ciśnień z końca XIX w. – ul. Partyzantów 72
 • pomnik konny Jana Zamoyskiego
 • pomnik króla Dawida Psalmisty
 • Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera + ekspozycja botaniczna, ul. Szczebrzeska
 • rezerwat "Hubale" (susły perełkowane) i "Wieprzec" (niskie torfowiska)
 • Roztoczański Park Narodowy
 • Skierbieszowski Park Krajobrazowy
 • Pomnik Papieża Jana Pawła II przy Kościele Matki Bożej Królowej Polski (ul. Hetmana Jana Zamoyskiego)

Komentarze i oceny

średnia ocena ogólna: 4.67
2 Grudnia 2011r. o 17:03
to piękne ,interesujące miasto,zwane perła renesansu.niepowtarzalna,odrestaurowana starówka,mury obronne,kolegiata,a także zoo-jedyne w tej części kraju,czynią to miasto wartym odwiedzenia.
ocena ogólna
12 Grudnia 2010r. o 12:04
Zamość odwiedziłam trzy razy- latem, zimą i jesienią i muszę przyznać, że za każdym razem jest tam bardzo pięknie, jednak chyba polska złota jesień wprowadza tam wyjątkowy nastrój:) Złote liście idealnie komponują się z klimatem tego miasta, który jest niepowtarzalny
ocena ogólna
24 Października 2010r. o 20:05
Piękne miasteczko z pięknym starym rynkiem
ocena ogólna
13 Października 2010r. o 18:24
Bardzo ciekawe miasto pełne odrestaurowanych zabytków. Widać, że władze o nie dbają. Teraz odmalowywany i odnawiany jest ratusz. Studiuję tam zaocznie więc mam okazję obserwować postępy prac. Myślę, że jeszcze kilka tygodni i prace powinny się zakończyć.
ocena ogólna
12 Października 2010r. o 16:19
piękne miasto, warte odwiedzenia. Bardzo ładne kamienice i ratusz. W okolicy ratusza jest genialna pizzeria Werona. Serwują tam przepyszną pizze. Po zwiedzaniu miasta można tam zajść i odpocząć w miłej atmosferze.
ocena ogólna
6 Października 2010r. o 12:24
Gdy pada hasło renesans, zaraz kojarzy mi się z nim Zamość, znay - jak powszechnie wiadomo - jako perełka tego kierunku w sztuce. Miasto piękne, z mnóstwem ciekawych zabytków. No i bardzo ciekawe są najbliższe okolice tego miasta, z pięknymi pałacykami i parkami.
ocena ogólna
 

Dodaj komentarz

Zaloguj się tutaj


 -

Właściciel serwisu:                   Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2010-2018 © gdziebylec.pl – cała Polska w kieszeni           Developed by:   Projektowanie stron WWW