-
Szukaj
Szukanie zaawansowane

 

Zdjęcia miasta


 

Polecane obiekty

aby polecić obiekt musisz być zalogowanym
 

Wydarzenia

w najbliższym czasie brak zarejestrowanych wydarzeń


Dodaj wydarzenie
Pokaż więcej wydarzeń w tym mieście
Krasnystaw
gmina Krasnystaw, powiat krasnostawski, województwo lubelskie
www.krasnystaw.pl
Fakty
 • • W Krasnymstawie urodził się Witold Pyrkosz, znany aktor.
 • • W mieście początkowe nauki szkolne pobierał m.in. hetman wielki koronny Jan Zamoyski.
 • • Na nieistniejącym już zamku w Krasnymstawie uwięziony był arcyksiążę austriacki, Maksymilian III Habsburg, pretendent do korony polskiej. Aby zapobiec jego elekcji, Jan Zamoyski zamknął go na zamku, dopóki Habsburgowie nie zrzekli się roszczeń do tronu polskiego.
Informacje praktyczne

• Przez Krasnystaw przebiegają drogi: krajowa nr 17 (Warszawa – Hrebenne), która jest częścią międzynarodowej drogi E372, a także wojewódzkie nr 842 (Rudnik Szlachecki –Krasnystaw ) oraz 846 (Małochwiej Duży – Teratyn)

• Miasto położone jest w odległości 55 km od Lublina, 30 km od Chełma, 31 km od Zamościa oraz 60 km od przejścia granicznego z Ukrainą (Dorohusk-Jahodyn)

• Do Krasnegostawu można dojechać także pociągiem.

• Szlaki turystyczne przebiegające przez Krasnystaw i okolice: Szlak Ariański, Szlak Tadeusza Kościuszki, Szlak Nadwieprzański po Wyniosłości Giełczewskiej, Szlak Mikołaja Reja, Szlak Stawów Kańskich oraz szlaki samochodowe: Chełm – Białka k/Krasnegostawu, Krasnystaw – Hrubieszów.

• Informacji turystycznej można zasięgnąć w oddziale PTTK w Krasnymstawie: ul. Matysiaka 13, tel. +488 5688167, +48825688730, +48825762318

W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa chełmskiego.

Strefa numeracyjna : +48 82

Tablice rejestracyjne : LKS

Kod pocztowy : 22-300

Wydarzenia cykliczne
• Dni Krasnegostawu

- czerwiec

• Feniks Festiwal

- sierpień

• Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów „Chmielaki Krasnostawskie”

- wrzesień

Opis

Krasnystaw leży w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego, nad rzeką Wieprz, w odległości 55 km od Lublina i 30 km od Chełma. Miasto położone jest malowniczo u zbiegu dwóch rzek: Wieprza i Żółkiewki. Dolina Wieprza dzieli miasto na cześć wschodnią i zachodnią.

Krasnystaw położony jest w dużej części na terenie Grabowiecko-Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na terenie miasta obejmuje on dolinę Wieprza i Żółkiewki oraz Las Borek. Od południowego wschodu Krasnystaw graniczy ze Skierbieszowskim Parkiem Krajobrazowym. Malowniczy i bogato rzeźbiony teren urozmaicają liczne wąwozy i jary, które rozcinają lessowe podłoże. Występuje tu rzadki, będący pod ochroną, suseł perełkowany, a także źródła z których krystalicznie czysta woda po przepłynięciu kilkunastu metrów znika pod ziemią.

Na terenie miasta oraz w okolicy jest wiele atrakcyjnych krajobrazowo kompleksów leśnych, jak Las Borek, Las Namule, Las Łopiennicki, Las Surhowski, Las Malennik. Przez Krasnystaw i jego okolice przebiega wiele ciekawych szlaków turystycznych – pieszych i samochodowych.

W mieście zachowała się charakterystyczna zabudowa staromiejska, otaczająca kwadratowy rynek oraz liczne zabytki świadczące o bogatej przeszłości miasta.

Krasnystaw jest największym ośrodkiem kulturalnym w powiecie. Jedną z najbardziej charakterystycznych imprez są słynne coroczne „Chmielaki Krasnostawskie” – Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów. Podczas imprezy odbywa się wiele koncertów rockowych, widowisk ludowych, koncertów muzyki klasycznej, konkursów. „Chmielaki” są także doskonałą okazją do spróbowania rozmaitych gatunków piwa z wielu polskich browarów.

W mieście dominuje przemysł spożywczy o znaczeniu ogólnopolskim – znajdują się tu m.in. Cukrownia „Krasnystaw” czy OSM Krasnystaw. Swoją siedzibę ma też tu znany producent wyposażenia łazienek – Cersanit.

Krasnystaw utrzymuje kontakty partnerskie z czterema europejskimi miastami. Są to Žatec w Czechach, Alvesta w Szwecji, Turijsk na Ukrainie oraz Püspökladány na Węgrzech.

Historia

Historia Krasnegostawu sięga okresu wczesnego średniowiecza. W XII wieku rycerz Szczek założył osadę, nazwaną od jego imienia Szczekarzewem Z czasem osada stała się grodem warownym, który w 1366 r. król Kazimierz Wielki włączył do Polski.

Nazwa Krasnystaw po raz pierwszy pojawiła się w 1462 r. Legenda głosi, że król Władysław Jagiełło odprowadzając z Krakowa do Lwowa panującą księżniczkę ruską, w której był zakochany, zatrzymał się po drodze w zamku królewskim we wsi Szczekarzew i był z całą świtą podejmowany przez wójta. Gospodarz podał gościom karpie z szafranem, które tak posmakowały księżniczce, że nie mogła się ich nachwalić. Wyjeżdżając z zamku w dalszą podróż zobaczyła ogromny staw, wykopany na potrzeby drewnianego zamku, położony wśród pięknych równin i zawołała z zachwytem: „Oto krasny staw!”. Jagiełło zaraz po powrocie do Krakowa erygował w roku 1394 wieś Szczekarzew na miasto z herbem z dwóch karpi i kazał nazywać je Krasnymstawem, a wójta i miasto obdarował licznymi przywilejami.

Murowany zamek powstał w XIV wieku, być może na miejscu drewnianego. Zamek starościński wzniesiony został prawdopodobnie w XV wieku. Posiadał dwie kondygnacje, otoczony był wałem i murem. Zamek chronił okoliczną ludność podczas wojen, głównie najazdów tatarskich. Dzięki położeniu na trakcie handlowym Pomorze-Lublin-Lwów miasto zaczęło szybko się rozwijać, otrzymało m.in. prawo składu soli i miodu. Przy zamku powstało podgrodzie, zamieszkane przez kupców i rzemieślników. W 1490 r. zamek stał się siedzibą diecezji chełmskiej, co podniosło znaczenie miasta jako lokalnego ośrodka handlowego. Pełnił również funkcję starostwa grodowego.

Na przełomie XV i XVI wieku najazdy tatarskie zrujnowały miasto i warownię. Odbudowaniem zamku zajął się Aleksander Jagiellończyk, który otoczył go dodatkowym pierścieniem fos i wałów. Ponowny rozwój Krasnegostawu zahamował ogromny pożar w 1524 r., jednak miasto szybko podniosło się z tej klęski. Nadal miało duże znaczenie jako ośrodek handlowy, zaczęło też pełnić rolę lokalnego ośrodka oświatowego. Założono szkołę przykatedralną, w której uczył się m.in. późniejszy kanclerz wielki koronny Jan Zamojski. W II połowie XVI w hetman Zamojski stał się właścicielem zamku, który przebudował. Dodał m.in. jedno piętro, nową linię murów obwodowych i wybudował lepszy system obronny z fosami oraz wałami.

W XVI i XVII wieku zamek był wielokrotnie napadany i niszczony przez najazdy wojsk szwedzkich, saskich, moskiewskich, kozackich oraz przez zarazy. Latem 1558 r. gościem zamku był król Zygmunt August. Zwołał tu zjazd senatorów z całej Polski oraz organizował obronę Rusi przed Tatarami. Trzydzieści lat później zamek stał się więzieniem dla arcyksięcia Maksymiliana Habsburga, pretendenta do polskiej korony. Odwiedzał go tu m.in. król Zygmunt III Waza. Na pamiątkę tego wydarzenia dwukondygnacyjną wieżę bramną w której trzymano arcyksięcia nazwano maksymiliańską. Zamek zyskał w tym czasie fortyfikacje bastionowe. Niedługo potem, w 1616 roku zamek został znów zniszczony, tym razem przez pożar. Odbudowany, zyskał nowy wygląd.

Pod koniec XVII wieku powstała jezuicka szkoła gramatyki, podniesiona w XVIII wieku do rangi kolegium, czyli szkoły wyższej.

W czasie powstania kościuszkowskiego Rosjanie zajęli Krasnystaw i spalili zamek. Od 1795 r. roku miasto znajdowało się w zaborze austriackim, a od 1809 r. w Księstwie Warszawskim. W 1811 r. Krasnystaw opanował ponownie wielki pożar, który zniszczył dużą część miasta. Rozebrano wtedy zrujnowany już zamek i wykorzystano jako budulec do odbudowy części spalonych kamienic i ratusza. Z zamku pozostały tylko dwie ściany, które następnie zrównano z ziemią i na miejscu dawnej warowni wybudowano stajnie dla garnizonu rosyjskiego stacjonującego w budynkach klasztoru augustianów, po włączeniu miasta do Królestwa Polskiego pod zaborem rosyjskim. Garnizon zniszczyła jazda polska podczas powstania styczniowego.

I wojna światowa przyniosła miastu kolejne pożary, co doprowadziło Krasnystaw do częściowego spalenia. W 1915 r. wojska austriackie wysiedliły ostatecznie Rosjan z Krasnegostawu. Rok później do miasta doprowadzono kolej.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Krasnystaw znalazł się w województwie lubelskim i został stolicą powiatu. Po dwudziestu latach niepodległości, mieszkańców miasta spotkała kolejna tragedia. W pierwszych dniach września 1939 r. samoloty Luftwaffe zbombardowały stację kolejową i most na Wieprzu. Niebawem oddziały Wehrmachtu zajęły miasto, przeprawiły się przez Wieprz i opanowały prawy brzeg. Oddziały Wojska Polskiego stoczyły z nimi na wzgórzach Przedmieścia Zastawie i Góry zaciekłą, przegraną walkę. Mieszkańcy jednak się nie poddawali. Jedną z najbardziej spektakularnych akcji stawiania oporu było uwolnienie 300 więźniów z lokalnego więzienia we wrześniu 1943 r. przez oddział Batalionów Chłopskich pod dowództwem Stanisława Sokołowskiego ps. „Rolnik”. Wiosną 1944 roku partyzanci zniszczyli także 26 pociągów niemieckich. Podczas okupacji w mieście funkcjonowało getto, skupiające ok. 4 tysiące Żydów. Całą ludność żydowską Niemcy wywieźli do obozu w Izbicy oraz obozu zagłady w Bełżcu. W lecie 1944 r. oddziały Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich wspólnie przeprowadziły akcję pod kryptonimem „Burza”, wyzwalając Krasnystaw przed nadejściem wojsk radzieckich i zadając Niemcom duże straty. 28 lipca 1944 r. do miasta wkroczyła Armia Czerwona, a w sierpniu pojawiło się NKWD, które zesłało członków polskich organizacji niepodległościowych w głąb ZSRR. W latach 1944-1950 na terenie Krasnegostawu i okolic działała partyzantka antykomunistyczna.

Czasy powojenne to także okres intensywnej rozbudowy miasta i rozwój przemysłu. W 1951 roku otworzono Fermentownię Tytoniu. W latach 70-tych i 80-tych powstały nowe zakłady pracy – m.in. Zakłady Wyrobów Sanitarnych (Cersanit S.A.), Zakłady Odzieżowe „Cora” (CORA-TEX S.A.), Cukrownia Krasnystaw, nowy szpital, przychodnia zdrowia, siedziba Liceum Ogólnokształcącego i wiele innych obiektów administracyjnych, handlowych i oświatowych. Zbudowano także obwodnicy, stanowiącą część drogi ekspresowej Warszawa-Kijów. W latach 90-tych ukończono renowację starówki, oddano do użytku nowy dworzec PKP, a także utworzono II Liceum Ogólnokształcące. W 1999 r. po reformie administracyjnej, Krasnystaw znów stał się stolicą powiatu.

Polecane obiekty
 • Barokowy Zespół Klasztorny Pojezuicki z początku XVIII w.) obejmujący: kościół św. Franciszka Ksawerego i kapliczkę przed kościołem, klasztor i dziedziniec, pałac biskupi, dawne seminarium i wikariat oraz kolegium (obecnie muzeum)
 • Zespół Klasztorny Poaugustiański Stary obejmujący: dawny kościół św. Trójcy murowany w stylu gotyckim z XVI wieku i budynki klasztorne z drugiej połowy XVII w oraz kościół z ok. 1458 r., ufundowany przez Władysława Jagiełłę. Obecnie w dawnym klasztorze znajduje się Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Zespół Klasztorny Poagustiański Nowy (zespół budowli klasycystycznych wzniesionych w latach 1937-39) obejmujący: kościół św. Trójcy, dzwonnicę, mur otaczający z kapliczkami oraz klasztor
 • Starościański Zespół Dworkowo–Parkowy i Folwarczny „Starostwo”: dwór z oficyną i spichlerz z I połowy XIX wieku
 • stanowisko archeologiczne w miejscu nieistniejącego zamku w Krasnymstawie, wzniesionego w XIV wieku;
 • dawna synagoga;
 • ratusz miejski z okresu międzywojennego
 • klasycystyczne kamienice z I poł. XIX w.
 • Jatki Miejskie

Komentarze i oceny

średnia ocena ogólna: 5
30 Sierpnia 2011r. o 14:10
przez wiele lat rynek miasta był zamkniety dla ruchu,z powodu groźby zawalenia się.przyczną takiego stanu rzeczy były podziemia,a raczej wielokilometrowe węże korytarzy,biegnące pod ziemia,jak głosza legendy,aż za Krasnystaw.Obecnie częśc piwnic zasypano,rynek miasta stoi stabinie,a miłośnicy ciekawostek podobno odnajdują ślady dawnych podziemnych dróg daleko za miastem.
ocena ogólna
10 Czerwca 2011r. o 15:55
w tym roku 41 chmielaki krasnostawskie odbędą się 19-21 sierpnia
ocena ogólna
 

Dodaj komentarz

Zaloguj się tutaj


 -

Właściciel serwisu:                   Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2010-2018 © gdziebylec.pl – cała Polska w kieszeni           Developed by:   Projektowanie stron WWW